Toezichtskosten

Commerciële omroepen zijn jaarlijks voor elke verkregen toestemming kosten verschuldigd aan het Commissariaat voor de Media.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de hoogte van de toezichtkosten vastgesteld in de Mediaregeling 2008. Jaarlijks worden de bedragen bijgesteld met de consumentenprijsindex die het Centraal Planbureau (CPB) voor dat jaar beraamt. De toezichtkosten na indexering voor 2014-2015-2016 en 2017 vindt u hier: Tabellen Toezichtkosten 2013-2017 (na indexering).

Bedragen

Het jaarlijks te betalen bedrag is afhankelijk van de soort dienst (radio, televisie of kabelkrant), het technisch (potentieel) bereik, marktaandeel, het uitzendgebied van een dienst (binnen- of buitenland) en het aantal uitzenduren.

Voor het verzorgen van een radiokanaal is de omroep de helft verschuldigd van de bedragen die gelden voor een televisiekanaal. Voor een kabelkrant is de omroep een kwart verschuldigd. Voor een mediadienst op aanvraag is een vast bedrag van 200 euro verschuldigd.

Als de omroep in een jaar geen programma-aanbod heeft verspreid, zal het Commissariaat het minimale bedrag in rekening brengen.

Digitaal toezichtkostenformulier

Commerciële omroepen zijn verplicht aan het Commissariaat gegevens te verstrekken die nodig zijn ter bepaling van de hoogte van de toezichtkosten. Het Commissariaat stuurt hen jaarlijks een verzoek om de gegevens over het voorafgaande jaar te verstrekken. Na ontvangst van deze gegevens kan het Commissariaat een factuur toezenden.

Voor het toesturen van deze gegevens kunnen commerciële omroepen vanaf heden gebruik maken van een digitaal formulier. Het digitale formulier vindt u hier. Alle commerciële media-instellingen  ontvangen jaarlijks een brief van het Commissariaat met daarin de inlogcodes voor het digitale formulier.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit formulier dan kunt u deze mailen naar toezichtskosten@cvdm.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Meer informatie over de toezichtkosten is te vinden bij de Veelgestelde vragen over toezichtkosten.

Deel deze pagina