Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Wil je een commerciële omroep beginnen, dan heb je vooraf toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media.

Met deze toestemming kun je vervolgens frequentieruimte aanvragen bij het Agentschap Telecom (AT). Je kunt met deze toestemming ook een overeenkomst sluiten met een kabelexploitant.

Voor de toestemming betaalt u jaarlijks toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media.

Wat is een commerciële omroep?

Een commerciële omroep verzorgt programma-aanbod via een schema met ten minste de begintijdstippen en titels van meerdere programma’s. De omroep verspreidt het programma-aanbod voor gelijktijdige ontvangst door het algemene publiek of een deel daarvan.

Een commerciële omroep moet zijn inkomsten en doorgifte zelf regelen. Ook moet een commerciële omroep zich houden aan regels op het gebied van reclame, sponsoring en quotabepalingen.

Toestemming aanvragen

Ieder (meerderjarige) natuurlijke of rechtspersoon kan toestemming krijgen voor het verzorgen van een commerciële omroep, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt;
  • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Voor het beginnen van een commerciële omroep is vooraf toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media. De aanvraag moet altijd schriftelijk en ondertekend worden ingediend.

In de brochure Commerciële omroepdiensten staat informatie over:

  • welke gegevens het Commissariaat voor de Media nodig heeft;
  • aan welke regels op het gebied van reclame, sponsoring en quotabepalingen de commerciële omroep moet voldoen;
  • wat de hoogte van de toezichtskosten zijn die jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media moeten worden betaald.

Quotabepalingen

Commerciële omroepdiensten moeten bij het samenstellen van hun media-aanbod voldoen aan een aantal quotabepalingen.

Overeenkomst met kabelexploitant

De toestemming voor het beginnen van een commerciële omroep houdt niet in dat het kanaal ook automatisch via de kabel of via een omroepzender (waaronder satelliet) kan worden verspreid. Om via de kabel te kunnen uitzenden moet de commerciële omroep een overeenkomst met de kabelexploitant sluiten. Voor een commerciële radio-omroep via een etherfrequentie heeft de omroep een vergunning nodig op grond van de Telecommunicatiewet.

Meer informatie hierover via de website van het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.