bg-img
stripes

Het Nederlandse landelijke publieke omroepbestel is een open bestel. Dit betekent dat iedereen een omroep kan oprichten en een erkenning kan aanvragen.

Op 1 januari 2022 start een nieuwe concessieperiode, dat is een periode waarvoor door de overheid vergunningen worden verleend, voor landelijke publieke mediadiensten ook wel landelijke omroepen. Het Commissariaat voor de Media speelt een rol in de erkenningsprocedure.

Die rol bestaat uit twee taken:

 • Ledentelling
 • Erkenningsadvies

Vragen over de ledentelling kunt u stellen via ledentelling@cvdm.nl

Voor vragen over de erkenning kunt u contact opnemen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Aspirant omroepen

De peildatum voor de ledentelling is gesteld op 31 december 2020. Het ledenbestand op die datum moet aan alle vereisten voldoen en uiterlijk op 7 januari door het Commissariaat zijn ontvangen. Aansluitend start de toets door het Commissariaat om het ledenaantal vast te stellen.

Om deze ledentelling goed te laten verlopen is het wenselijk dat nieuwe initiatieven zich bij voorkeur voor 1 juli 2020 melden bij het Commissariaat via ledentelling@cvdm.nl Daarmee wordt u betrokken in de procedure voor de ledentelling en onder andere geïnformeerd over de regelgeving, inrichting van het ledenbestand, en andere relevante zaken om de ledentelling goed te laten verlopen. Latere meldingen zijn niet uitgesloten, maar dit kan wel effect hebben op een efficiënte afhandeling.

Geef per mail ten minste aan:

 • De naam van de (aspirant) omroep
 • Contactgegevens
 • Stroming die de (aspirant) omroep wil vertegenwoordigen (godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming)

Eisen (aspirant) omroep

Een (aspirant) omroep moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze staan beschreven in de Mediawet. Als de omroep aan deze eisen voldoet, krijgt het een erkenning en zendtijd op de publieke omroep. Elke omroep moet:

 • Een godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen;
 • financieel gezond zijn en geen negatieve reserve hebben;
 • leden de mogelijkheid geven om mee te praten over programma’s en andere activiteiten van de omroep; de leden van een omroep moeten minimaal 16 jaar zijn en in Nederland wonen;
 • Een lid moet minimaal € 5,72 lidmaatschap per jaar betalen;
 • Bestaande omroepen moeten minimaal 150.000 betalende leden hebben (om erkenning en zendtijd te krijgen);
 • Aspirant omroepverenigingen moeten minimaal 50.000 betalende leden hebben; en
 • Aspirant omroepverenigingen moeten zich onderscheiden van de andere omroepen. Bijvoorbeeld door andersoortige programma’s te maken of zich te richten op andere doelgroepen. Zo voegt de omroep iets toe aan de bestaande programmering.

Toezicht op de omroepen

Het Commissariaat voor de Media controleert of (aspirant) omroepen bij de aanvraag van een erkenning aan de eisen voldoen. Het Commissariaat houdt verder de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de onafhankelijkheid van de (aspirant) omroepen in de gaten. Ook let het Commissariaat er op dat (aspirant) omroepen de Mediawet naleven.

Bekijk ook informatie over media en publieke omroep op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.