bg-img
stripes

Vanwege de coronacrisis mogen er tot 1 september 2020 in Nederland geen evenementen plaatsvinden. Deze maatregel heeft gevolgen voor de toestemmingen die het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) heeft verleend en gaat verlenen voor evenementenzenders.

Intrekking verstrekte toestemmingen

Toestemmingen die door het Commissariaat zijn verstrekt, behorende bij een evenement dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt vóór 1 september 2020, worden per direct ingetrokken. Partijen waarvan de toestemming per direct wordt ingetrokken, worden daar over geïnformeerd.

De intrekking van deze toestemmingen gebeurt, omdat het tot 1 september 2020 eigenlijk niet mogelijk is om aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen die gelden voor een evenementenzender.

Indien een partij waarvan de toestemming wordt ingetrokken meent wel aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen, kan deze partij dat aan het Commissariaat gemotiveerd kenbaar maken via evenementen@cvdm.nl. In dat geval oordeelt het Commissariaat of de toestemming alsnog kan worden afgegeven. De betreffende randvoorwaarden zijn te vinden op het aanvraagformulier voor evenementenzenders.

Verplaatsing evenement

Wordt uw evenement verplaatst en heeft u al een aanvraag ingediend? Of heeft u toestemming verkregen voor een evenementenzender, behorende bij een evenement dat wordt verplaatst? Geef dan de nieuwe data van uw evenement door aan het Commissariaat via evenementen@cvdm.nl. Het Commissariaat behandelt uw aanvraag zodra duidelijk is vanaf welke datum evenementen weer mogen plaatsvinden.

Aanvragen voor evenementenzenders tot 1 september 2020

Het Commissariaat geeft geen (nieuwe) toestemmingen af voor evenementenzenders, behorende bij evenementen die geheel of gedeeltelijk zijn gepland vóór 1 september 2020. Aanvragen die zijn ingediend voor evenementenzenders voor de periode tot 1 september 2020 worden niet in behandeling genomen. Indien een partij meent wel aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen, dient dit nader gemotiveerd te worden via evenementen@cvdm.nl.

Aanvragen voor evenementenzenders vanaf 1 september 2020

Aanvragen voor toestemmingen voor evenementenzenders, behorende bij evenementen die volledig na 31 augustus 2020 plaatsvinden, houdt het Commissariaat voorlopig aan. Zodra duidelijk is vanaf welke datum evenementen weer mogen plaatsvinden, beoordeelt het Commissariaat de aanvraag. Aanvragers worden hierover geïnformeerd.

Wanneer het kabinet en het RIVM de richtlijnen over het houden van evenementen wijzigt, wordt dit bericht bijgewerkt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.