bg-img
stripes

Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen.

 In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s.

We gaan daarbij onder meer in op de vaststelling in 2018 van onze praktijkhandreiking over het dienstbaarheidsverbod, op de aandacht die we hebben besteed aan vermijdbare uitingen in het media-aanbod, en op onze Mediamonitor 2018 waarin we de resultaten hebben gepresenteerd van onze nieuwe samenwerking met het Reuters Digital News Report, waarmee inzicht wordt geboden in de online nieuwsconsumptie in Nederland.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.