Besluiten

Ontheffingsverzoek KPN B.V. wat betreft doorgifteverplichting Vlaamse zenders via Digitenne afgewezen

Aan KPN B.V. als pakketaanbieder van Digitenne wordt geen ontheffing verleend van de verplichting, bedoeld in artikel 6.13, derde lid, aanhef en onder f., en vierde lid, aanhef en onder e., van de Mediawet 2008. De aangevraagde ontheffing betreft de verplichting tot doorgifte van één van de televisieprogrammakanalen (Ketnet/OP12) en de vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst in het standaardprogrammapakket van Digitenne.

KPN B.V. wordt een termijn gegund van twee maanden vanaf de datum van dit besluit waarbinnen de samenstelling van het digitale standaardprogrammapakket van Digitenne in overeenstemming met voornoemde verplichtingen in de Mediawet 2008 moet worden gebracht.

Gedeeltes van het besluit zijn op verzoek van de betrokken partij niet openbaar gemaakt.

Er is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts