Besluiten

Beschikking tot terugvordering van mediagelden

Het Commissariaat voor de Media vordert een bedrag van € 289.062,- terug van Stichting Organisatie voor Hindoe Media (Stichting OHM).

Het bedrag van € 36.903,30 dat al op 18 juli 2017 door het Commissariaat voor de Media van Stichting OHM is teruggevorderd, kan met bovengenoemd bedrag
worden verrekend. Dit betekent dat Stichting OHM nog een bedrag van € 252.158,70 moet terugbetalen.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts