Besluiten

Handhavingsverzoek RadioCorp afgewezen

Het verzoek van RadioCorp om bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde in artikel 6.23 in samenhang gelezen met artikel 7, eerste lid, onder b, van de Regeling AGF 2003 jegens NDC, OMG, TVI, Rebecca Beheer en Radio Limburg wordt afgewezen.

Er is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts