Besluiten

Intrekking toestemming commerciële omroepdienst TCN10

Het Commissariaat trekt zijn besluit van 6 december 2016 op grond van het bepaalde in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder a., van de Mediawet 2008 met ingang van 1 januari 2019 in.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts