Besluiten

Intrekking toestemming van de commerciële omroepdienst Film1 Sundance

Het Commissariaat trekt zijn besluit van 16 december 2014 op grond van het bepaalde in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder a., van de Mediawet 2008 met ingang van 1 januari 2019 in;

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts