Besluiten

Ontheffing doorgifteverplichting voor KNIPPR

Aan T-Mobile Netherlands B.V. wordt voor de dienst KNIPPR tijdelijk ontheffing verleend van de doorgifteverplichting.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts