Besluiten

Ontheffing programmaquota Nickelodeon Commercial Light

Aan VIMN Netherlands B.V. wordt volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties voor het programmakanaal Nickelodeon Commercial Light in de taalversies "Spanish, Portuguese en English".

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts