Besluiten

Samenwerking tussen Q-music en Bartelet is beoordeeld door het Commissariaat

Het Commissariaat stelt vast dat de voorgenomen samenwerking tussen Bartelet en Q-Music Nederland niet leidt tot een dusdanige verbondenheid tussen Q-Music Nederland en Radio Limburg dat beide instellingen voor de toepassing van artikel 6:24 van de Mediawet als één instelling moeten worden aangemerkt.

Er is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts