Besluiten

Tijdelijke ontheffing KPN B.V. wat betreft doorgifte lokale omroepen

Aan KPN B.V. inclusief haar dochterondernemingen wordt tot 1 januari 2015 ontheffing verleend van de verplichting, bedoeld in artikel 6.13, derde lid, aanhef en onder d. en e., en vierde lid, aanhef en onder c. en d., van de Mediawet 2008, inzake de verplichte doorgifte in het digitale standaardprogrammapakket van de televisie- en radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst.

Gedeeltes van het besluit zijn op verzoek van de betrokken partij niet openbaar gemaakt.

Er is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts