Besluiten

Toewijzing radio zendtijd politieke partijen Saba

Het Commissariaat besluit de hoeveelheid radio-uren voor politieke partijen als volgt toe te wijzen: I. In totaal 1 minuut en 20 seconden per politieke partij, zendtijd toegewezen krijgt op de radio-omroepdienst van de omroepinstelling voor het verzorgen van een radioprogramma II. De onder I. toegewezen zendtijd in de periode van 14 maart 2019 tot en met 15 maart 2019 tussen 12.00 en 14.00 uur beschikbaar wordt gesteld.

Download als pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts