Filteren

Besluiten met de tag: artikel 1 aanhef en onder h van de Wet op de vaste boekenprijs

1 - 1 van 1 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Boete V&D voor niet toepassen vaste boekenprijs

Aan V&D wordt een bestuurlijke boete opgelegd van € 4.000,- omdat in totaal 257 exemplaren van 28 verschillende titels voor een prijs beneden de geldende vaste prijs verkocht zijn. Voorts zijn 28 exemplaren verkocht voor een prijs die lag boven de geldende vaste prijs.