Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 3.1 van de Mediawet 2008

1 - 10 van 738 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Toestemming Radio City Internationaal

Aan Dance International Records B.V. wordt toestemming verleend om als commerciële media-instelling een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam Radio City Internationaal.