Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 3.20 van de Mediawet 2008

1 - 10 van 31 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Ontheffing programmaquota Private TV HD

Aan Sapphire Media International B.V. wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” gedeeltelijke ontheffing verleend voor het percentage Europese producties voor dit programmakanaal en wordt dit vastgesteld op 10 procent voor de jaren 2018 en 2019, 15 procent voor het jaar 2020 en 25 procent voor het jaar 2021. Tevens wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Ontheffing programmaquota Viceland (Nederland) en Viceland (Vlaanderen)

Aan VICE UK TV Limited wordt voor de programmakanalen Viceland (Nederland) en Viceland (Vlaanderen) gedeeltelijke ontheffing verleend voor het percentage Europese producties voor dit programmakanaal en wordt dit vastgesteld op 10 procent voor het jaar 2018, 15 procent voor het jaar 2019 en 25 procent voor het jaar 2020. Tevens wordt voor het programmakanaal Viceland (Vlaanderen) volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties. Voor het programmakanaal Viceland (Nederland) wordt gedeeltelijke ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor dit programmakanaal vast op 0 procent voor het jaar 2018, 10 procent voor het jaar 2019, 15 procent voor het jaar 2020 en 25 procent voor het jaar 2021.

Ontheffing programmaquota JIN TV

Aan Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA wordt voor het programmakanaal JIN TV volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties en gedeeltelijke ontheffing voor het van het wettelijk verplichte percentage Europese producties te weten 10% voor de jaren 2017 en 2018, 15 procent voor het jaar 2019 en 25 procent voor het jaar 2020.

Ontheffing programmaquota ACTs

Aan Stichting ACTs Television wordt voor het programmakanaal "ACTs" gedeeltelijke ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties. Het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties wordt vastgesteld op 0 procent voor het jaar 2016, 10 procent voor het jaar 2017, 15 procent voor het jaar 2018 en 25 procent voor het jaar 2019.

Beslissing op bezwaar Film1 B.V.

Het Commissariaat verklaart de bezwaren van Film1 gericht tegen het besluit van 12 mei 2015 gegrond en wijzigt het bestreden besluit onder aanvulling van de bovenstaande motivering en stelt het percentage van de Europese producties voor de programmakanalen Première, Sundance, Action, Comedy & Kids en Spotlight op 30% voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Ontheffing programmaquota Vivid Touch

Aan Vivid Entertainment B.V. wordt voor het programmakanaal Vivid Touch gedeeltelijke ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Europese producties. Daarnaast wordt volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties.

Ontheffing programmaquota Reality Kings

Aan Playboy Plus Entertainment Inc. wordt voor het programmakanaal Reality Kings gedeeltelijke ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Europese producties. Daarnaast wordt volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties.