Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 3.24 van de Mediawet 2008

1 - 10 van 72 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Ontheffing programmaquota Comedy Central (Norway), MTV Denmark, MTV Finland, MTV Sweden en Nickelodeon Nordic

Aan VIMN Netherlands B.V. wordt voor de programmakanalen Comedy Central (Norway), MTV Denmark, MTV Finland, MTV Sweden en Nickelodeon Nordic volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Ontheffing programmaquota Private TV HD

Aan Sapphire Media International B.V. wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” gedeeltelijke ontheffing verleend voor het percentage Europese producties voor dit programmakanaal en wordt dit vastgesteld op 10 procent voor de jaren 2018 en 2019, 15 procent voor het jaar 2020 en 25 procent voor het jaar 2021. Tevens wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Ontheffing programmaquota voor “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”, “Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)”

Het Commissariaat besluit VIMN Netherlands B.V. voor de programmakanalen “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”,“Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)” volledige ontheffing van het bepaalde in artikel 3.24, eerste lid, van de Mediawet 2008 te verlenen en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor deze programmakanalen vast op 0 procent voor de duur van de verleende toestemmingen voor het verzorgen van de programmakanalen. Als voorwaarde geldt dat de programmaformats van de programmakanalen niet worden gewijzigd en de programmakanalen zich niet (mede) op Nederland gaan richten.