Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 3.24 van de Mediawet 2008

1 - 10 van 67 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Ontheffing programmaquota Private TV HD

Aan Sapphire Media International B.V. wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” gedeeltelijke ontheffing verleend voor het percentage Europese producties voor dit programmakanaal en wordt dit vastgesteld op 10 procent voor de jaren 2018 en 2019, 15 procent voor het jaar 2020 en 25 procent voor het jaar 2021. Tevens wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Ontheffing programmaquota voor “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”, “Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)”

Het Commissariaat besluit VIMN Netherlands B.V. voor de programmakanalen “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”,“Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)” volledige ontheffing van het bepaalde in artikel 3.24, eerste lid, van de Mediawet 2008 te verlenen en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor deze programmakanalen vast op 0 procent voor de duur van de verleende toestemmingen voor het verzorgen van de programmakanalen. Als voorwaarde geldt dat de programmaformats van de programmakanalen niet worden gewijzigd en de programmakanalen zich niet (mede) op Nederland gaan richten.

Ontheffing programmaquota JIN TV

Aan Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA wordt voor het programmakanaal JIN TV volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties en gedeeltelijke ontheffing voor het van het wettelijk verplichte percentage Europese producties te weten 10% voor de jaren 2017 en 2018, 15 procent voor het jaar 2019 en 25 procent voor het jaar 2020.

Ontheffing programmaquota ACTs

Aan Stichting ACTs Television wordt voor het programmakanaal "ACTs" gedeeltelijke ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties. Het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties wordt vastgesteld op 0 procent voor het jaar 2016, 10 procent voor het jaar 2017, 15 procent voor het jaar 2018 en 25 procent voor het jaar 2019.