Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 6.24 van de Mediawet 2008

1 - 10 van 10 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Bestuurlijk rechtsoordeel m.b.t. Radio Veronica, Sky Radio, Slam!, Radio 538, Radio 10 en 100%NL

Het Commissariaat is van oordeel dat voorgenomen Talpa-transacties niet leiden tot verbondenheid -  in de zin van artikel 6.24 Mediawet -  tussen de radiozenders Radio Veronica, Sky Radio, Radio 538 en Radio 10 enerzijds en Slam! en 100%NL anderzijds.

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek jegens Q-Music en Bartelet

Het Commissariaat verklaart Ad Venture Radio niet-ontvankelijk in haar bezwaren en verklaart het bezwaar van RadioCorp en Radio 10 B.V. tegen het besluit van 16 september 2014 ongegrond. Het bestreden besluit blijft in stand.

Handhavingsverzoek van RadioCorp B.V. en Ad Venture Radio B.V. afgewezen

Het Commissariaat ziet geen aanleiding om handhavend op te treden jegens Q-Music en Bartelet en wijst het handhavingsverzoek van RadioCorp en Ad Venture Radio af.

Bezwaarschrift van RadioCorp B.V. en Ad Venture Radio B.V. niet-ontvankelijk verklaard

Het Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaar van RadioCorp B.V. en Ad Venture Radio B.V. tegen zijn bestuurlijke rechtsoordeel over de voorgenomen samenwerking tussen Q-Music Nederland B.V. en Bartelet Holding Maastricht B.V. niet-ontvankelijk.

Beslissing op bezwaar RadioCorp B.V.

De bezwaren van RadioCorp B.V. tegen het besluit van 11 december 2012, waarbij het Commissariaat voor de Media het verzoek om handhaving jegens NDC Radio B.V. heeft afgewezen, worden ongegrond verklaard. Het besluit blijft gehandhaafd, met aanvulling van de motivering.

Handhavingsverzoek RadioCorp B.V. afgewezen

Het verzoek van RadioCorp B.V. om bestuursrechtelijke handhaving jegens NDC Radio B.V. wordt afgewezen.

Boete YCM ontvangst Radio Decibel

Naar aanleiding van een verzoek van RATO Zendertechniek om bestuursrechtelijke handhaving wordt aan Young City Media een boete van € 50.000,- opgelegd.