Filteren

Besluiten met de tag: Artikel 6 eerste lid onderdeel a van de Wet op de vaste boekenprijs

1 - 5 van 5 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Boete Happy Books voor niet toepassen vaste boekenprijs

Aan Happy Books wordt een bestuurlijke boete van € 20.100,- opgelegd wegens het opzettelijk beschadigen van boeken en het verkopen van boeken voor een prijs die afwijkt van de geldende vaste prijs.

Boete Postkantoor Osdorp voor overtreding Wvbp

Aan Postkantoor Osdorp wordt een boete van € 1,- opgelegd omdat boeken (Marte Jacobs van Tim Krabbé en De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón) voor een lagere prijs dan door de uitgever is vastgesteld zijn verkocht.

Waarschuwing De Heus voor verkoop boeken beneden vastgestelde prijs

Handelsonderneming De Heus krijgt een waarschuwing omdat hij (tenminste) op de woensdagmarkt te Hilversum diverse boeken heeft aangeboden voor een lagere prijs dan de door de uitgever vastgestelde prijs.

Bezwaar Free Record Shop tegen opleggen last onder dwangsom gegrond

Het bezwaar van Free Record Shop B.V. tegen het besluit van 5 augustus 2008, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd, wordt gegrond verklaard.

Last onder dwangsom Free Record Shop

Free Record Shop krijgt de last opgelegd de vaste prijs bij het aanbieden en verkopen van niet aantoonbaar beschadigde boeken toe te passen. Dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van € 250.000,-.