Filteren

Besluiten met de tag: Private TV HD

1 - 2 van 2 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Ontheffing programmaquota Private TV HD

Aan Sapphire Media International B.V. wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” gedeeltelijke ontheffing verleend voor het percentage Europese producties voor dit programmakanaal en wordt dit vastgesteld op 10 procent voor de jaren 2018 en 2019, 15 procent voor het jaar 2020 en 25 procent voor het jaar 2021. Tevens wordt voor het programmakanaal “Private TV HD” volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.