Filteren

Besluiten met de tag: Stichting OPEN Rotterdam

1 - 4 van 4 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Aanwijzing Stichting Open Rotterdam en afwijzing Stichting Samenwerkende Mediapartijen Rotterdam

Stichting Open Rotterdam wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Rotterdam. De aanwijzingsaanvraag van Stichting Samenwerkende Mediapartijen Rotterdam wordt afgewezen.

Beslissing op bezwaar Stichting Mediaproducties Rotterdam

De bezwaren van SMR tegen het besluit van 26 februari 2013, waarbij het Commissariaat OPEN Rotterdam heeft aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Rotterdam en de aanvraag van SMR heeft afgewezen, worden ongegrond verklaard. Het besluit van 26 februari 2013 blijft gehandhaafd, met aanvulling van de motivering.

Beslissing op bezwaar RTV President

Het bezwaarschrift van RTV President tegen het besluit van 26 februari 2013, waarbij het Commissariaat OPEN Rotterdam heeft aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Rotterdam en de aanvraag van o.a. RTV President heeft afgewezen, wordt niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan.

Aanwijzing Stichting OPEN Rotterdam

Stichting OPEN Rotterdam wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Rotterdam.