Filteren

Besluiten met de tag: Young City Media b.v.

1 - 10 van 13 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Intrekking toestemming Ujala Radio Den haag

De aan Young City Media B.V. verleende toestemming om met ingang van 16 december 2014 als commerciële media-instelling een commerciële televisieomroepdienst te verzorgen met de naam "Ujala Radio Den haag”, wordt op verzoek ingetrokken.

Toestemming Radio Decibel Zuid-Holland

Aan Young City Media B.V. wordt toestemming verleend om als commerciële media-instelling een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam Radio Decibel Zuid-Holland.

Bezwaren Emons c.s. niet-ontvankelijk verklaard

Het Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de beslissing van 17 maart 2009 kennelijk niet-ontvankelijk, omdat er geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de besluiten van 14 juni en 9 augustus 2011 wordt door het Commissariaat kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan.

Beslissing op bezwaar Young City Media B.V. tegen vaststelling toezichtskosten 2012

Het Commissariaat verklaart het bezwaarschrift van Young City Media tegen zijn besluit van 7 februari 2013, waarbij het door YCM verschuldigde bedrag aan toezichtskosten is vastgesteld, niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen van het bezwaarschrift.