Filteren

Besluiten met de tag: Young City Media b.v.

1 - 10 van 12 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Toestemming Radio Decibel Zuid-Holland

Aan Young City Media B.V. wordt toestemming verleend om als commerciële media-instelling een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam Radio Decibel Zuid-Holland.

Bezwaren Emons c.s. niet-ontvankelijk verklaard

Het Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de beslissing van 17 maart 2009 kennelijk niet-ontvankelijk, omdat er geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de besluiten van 14 juni en 9 augustus 2011 wordt door het Commissariaat kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan.

Beslissing op bezwaar Young City Media B.V. tegen vaststelling toezichtskosten 2012

Het Commissariaat verklaart het bezwaarschrift van Young City Media tegen zijn besluit van 7 februari 2013, waarbij het door YCM verschuldigde bedrag aan toezichtskosten is vastgesteld, niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen van het bezwaarschrift.

Toestemming Young City Media voor Radio Decibel Amsterdam

Aan Young City Media wordt toestemming verleend om als commerciële media-instelling radio-omroep te verzorgen met de namen Radio Decibel Amsterdam, Radio Decibel Utrecht en Radio Decibel Zuid-Holland.