bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media trekt de toestemming van VIMN Netherlands B.V. voor het verzorgen van de televisie-omroepdienst via het programmakanaal met de naam “MTV Polska" met ingang van 17 februari 2021 in.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.