bg-img
stripes

Aan Sapphire Media International B.V. wordt voor de programmakanalen XXX VOD 1 en XXX VOD 2 volledige ontheffing verleend van het wettelijk verplichte percentage Nederlands- of Friestalige producties.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.