Filteren

11 - 20 van 6669 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Intrekking toestemming RADIONL Gelderland

De aan Oostelijke Media Groep B.V. verleende toestemming om met ingang van 4 juli 2015 als commerciële media-instelling een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen met de naam "RADIONL Gelderland”, wordt op verzoek ingetrokken

Ontheffing programmaquota voor “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”, “Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)”

Het Commissariaat besluit VIMN Netherlands B.V. voor de programmakanalen “MTV (France)”, “MTV HITS (France)”, “Paramount Channel (France)”, “BET (France)”,“Nickelodeon (France)”, “Nickelodeon Junior (France)” en “Nickelodeon Teen (France)” volledige ontheffing van het bepaalde in artikel 3.24, eerste lid, van de Mediawet 2008 te verlenen en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor deze programmakanalen vast op 0 procent voor de duur van de verleende toestemmingen voor het verzorgen van de programmakanalen. Als voorwaarde geldt dat de programmaformats van de programmakanalen niet worden gewijzigd en de programmakanalen zich niet (mede) op Nederland gaan richten.

Aanwijzing Stichting Streekomroep voor West Brabant en afwijzing Stichting Media 4 U

Stichting Streekomroep voor West Brabant wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert. De aanwijzingsaanvraag van Stichting Media 4 U wordt afgewezen.