Filteren

21 - 30 van 7334 besluiten

Jaar

Onderwerp

Organisatie

Type besluit

Status besluit

Toestemming voor radio-omroep bij evenement in Opende

Het Commissariaat verleent toestemming om radio-omroep te verzorgen met beperkt bereik ter gelegenheid van het evenement "De ster van het Noorden Pinsterfeest"in Opende.

Toestemming voor radio-omroep bij evenement in Weerselo

Het Commissariaat verleent toestemming om radio-omroep te verzorgen met beperkt bereik ter gelegenheid van het evenement Buurtweekend in Weerselo.

Toestemming voor radio-omroep bij evenement in De Westereen

Het Commissariaat verleent toestemming om radio-omroep te verzorgen met beperkt bereik ter gelegenheid van het evenement Radio Teake Duck en de stamgasten Feestweekend in De Westereen.

Aanwijzing Stichting Agglomeratie Omroep Midden-Groningen

Stichting Agglomeratie Omroep Midden-Groningen wordt aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Loppersum.

Besluiten BBC

Besluiten van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van BBC Worldwide Holdings B.V.

Ontheffing H&C TV Nederland

Het Commissariaat voor de Media besluit H&C voor het programmakanaal 'H&C TV – Nederland' tijdelijk gedeeltelijke ontheffing van het bepaalde in artikel 3.24, eerste lid, van de Mediawet 2008 te verlenen en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor dit programmakanaal vast op 0 (nul) procent voor de jaren 2019 en 2020, 15 procent voor het jaar 2021 en 25 procent voor het jaar 2022.

Ontheffing H&C TV

Het Commissariaat voor de Media besluit H&C voor alle taalversies van de programmakanalen 'H&C TV' volledige ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.24, eerste lid, van de Mediawet 2008 en stelt het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor deze programmakanalen vast op 0 (nul) procent voor de duur van de verleende toestemming.

Toestemming voor radio-omroep bij evenement in Noordwijk

Het Commissariaat verleent toestemming om radio-omroep te verzorgen met beperkt bereik ter gelegenheid van het evenement Feestweekenden Noordwijk in Noordwijk.