bg-img
stripes

Het Commissariaat besluit Goooeiemorgen! B.V. met ingang van 31 maart 2021 voor een periode van vijf jaar toestemming te verlenen om als commerciële media-instelling een commerciële radio-omroepdienst te verzorgen via een programmakanaal met de naam 'Radio Het Stamcafe.nl'.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.