bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media is verzocht om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken.

Het verzoek heeft betrekking op informatie omtrent de herbenoeming van de heer Jan Buné als commissaris bij het Commissariaat.

Het Commissariaat voor de Media heeft twee stukken aangetroffen:

  • een e-mail van 13 juli 2018 van mevrouw M. De Cock Buning, de toenmalige voorzitter van het Commissariaat, gericht aan mevrouw Van Rijn van het Ministerie van OCW, betreffende de schriftelijke voordracht voor de herbenoeming van de heer J. Buné per 1 september 2018;
  • een brief van 22 augustus 2018 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media betreffende het besluit tot herbenoeming, gericht aan de heer J. Buné.

Deze stukken zijn met het besluit van 29 oktober 2019 van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media openbaar gemaakt. Dat betekent dat de Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing is op deze informatie. Het Commissariaat voor de Media besluit dan ook het verzoek om openbaarmaking af te wijzen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.