bg-img
stripes

Het Commissariaat voor de Media besluit Discovery Communications Benelux B.V. voor het programmakanaal
'Nickelodeon Commercial Light (editie Wallonië)' volledige ontheffing te verlenen voor de programmaquota.

Het Commissariaat het percentage oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige producties voor dit programmakanaal vast op 0% voor de duur van de verleende toestemming.

Als voorwaarde geldt dat het programmaformat van het programmakanaal niet wordt gewijzigd en het programmakanaal zich niet mede op Nederland gaat richten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.