Disclaimer

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Commissariaat voor de Media spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, maar accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of het ontbreken van informatie .

Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in enige vorm, komen toe aan het Commissariaat voor de Media te Hilversum. Herpublicatie van gegevens van deze site, anders dan met bronvermelding, is niet toegestaan.

Het Commissariaat voor de Media heeft op deze website voor een aantal zaken, zoals de aanmelding van een commerciële audiovisuele mediadienst of een publieke nevenactiviteit, een digitaal loket opengesteld. Hieruit mag niet worden afgeleid dat ook andere zaken elektronisch kunnen worden afgehandeld. Dit geldt in het bijzonder voor stukken die op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of de Mediawet 2008 ondertekend moeten zijn.

Deel deze pagina