Feiten en cijfers

Naast toezichthouder is het Commissariaat voor de Media ook een kenniscentrum voor media-gerelateerde feiten en cijfers. Denk hierbij aan registers die verschillende media-instellingen in Nederland overzichtelijk weergeven of het monitoren van mediaontwikkelingen en mediaconcentraties. Ook publiceren we jaarlijks over onze eigen activiteiten in een jaarverslag.

Programmaquota

Het Commissariaat voor de Media verzoekt de omroepen tweejaarlijks te rapporteren. De rapportage beslaat de twee voorafgaande jaren.