Veel gestelde vragen aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen

Algemeen

Wijzigingen

De aanwijzing

De aanvraag

Het indienen van de aanvraag: wanneer?

Te laat indienen aanvraag

Het indienen van de aanvraag: de stukken

Samenstelling van het pbo

Taken pbo

Onvolledige aanvraag

Het advies van de gemeenteraad

Gezamenlijk advies

Samengaan omroepen bevorderen

Aanvullend advies

Termijn advies

Tussentijds advies

Het besluit

Onafhankelijkheid lokale omroep

Na het besluit

Verplichtingen lokale publieke media-instelling

Bekostigingsplicht gemeente

Deel deze pagina