Nieuws

2016 was bijzonder jaar voor CvdM, zo blijkt uit jaarverslag

Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Dat lijkt ons een uitgelezen moment om het jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media openbaar te maken. We beschermen immers de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod in Nederland. Maar ook in Europees verband leveren we daaraan onze bijdrage.

Het Commissariaat sluit bij de uitvoering van taken en werkzaamheden aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en bepaalt jaarlijks waaraan het in zijn toezicht prioriteit geeft. In 2016 stonden de toezichtthema’s beschermen en vooruitkijken centraal. We bieden bescherming aan kijkers en marktpartijen die dat nodig hebben. Daarnaast kijken we vooruit. Onder meer naar de gevolgen van verdere digitalisering en andere ontwikkelingen in de markt.

Relevant
Het jaar 2016 was bijzonder omdat we het voorzitterschap mochten bekleden van ERGA, de Europese groep van mediatoezichthouders. De thema’s beschermen en vooruitkijken bleken ook in Europees verband uiterst relevant. Bijvoorbeeld vanwege de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke beelden die op tablet en mobiele telefoon overal in de EU vaak kinderlijk eenvoudig beschikbaar zijn. Maar ook bij de bescherming van het gelijke speelveld tussen de vaak grensoverschrijdende media-instellingen. Vooruitkijken is van belang om, te midden van snelle technologische ontwikkelingen, de waarden die ten grondslag liggen aan Europese en nationale wetgeving te kunnen waarborgen.

Onafhankelijk
Vrije en pluriforme media zijn onmisbaar in onze democratie. Mediatoezichthouders zorgen er niet alleen voor dat media-instellingen zich houden aan de wetten en regels die voor hen gelden, maar beschermen ook de integriteit en onafhankelijkheid van het medialandschap. Om dit goed te kunnen doen, moeten ook mediatoezichthouders onafhankelijk zijn. Dat lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar uit recente gebeurtenissen in bijvoorbeeld Polen, Kroatië en Griekenland blijkt dat niet altijd zo te zijn. Dat is zorgwekkend. ERGA publiceerde daarom in januari en april 2016 gezamenlijke verklaringen om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen in deze landen. Als voorzitter van ERGA steunen we zo de onafhankelijkheid van het toezicht én van de media in Europa.

Missie
Stap voor stap op weg naar de toekomst, bescherming biedend waar nodig, maar ook met een vooruitziende blik. Om een waarborg te bieden voor onafhankelijke, pluriforme en toegankelijke media. Dat is in een notendop de missie van het Commissariaat.

U kunt het jaarverslag van het Commissariaat inzien op onze website of als pdf downloaden.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts