Nieuws

Beleidsregels verenigingsactiviteiten vernieuwd

Het Commissariaat voor de Media past de regels voor schenkingen uit verenigingsgelden door omroepen aan.

Het Commissariaat voor de Media heeft aan de Nederlandse omroepverenigingen laten weten dat zij schenkingen mogen doen aan derde partijen uit hun verenigingsgelden als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De ontvanger van de schenking is een organisatie met een ANBI-status of een CBF-erkenning Goededoelenorganisaties
  2. De leden van de omroepvereniging hebben ingestemd met de schenking, en
  3. De hoogte van het totale bedrag van de schenkingen bedraagt jaarlijks maximaal 5 procent van de contributie-inkomsten
  4. Het vermogen van de vereniging is op het moment van de schenking dan wel als gevolg van de schenking niet negatief

Het Commissariaat voor de Media verduidelijkt hiermee de regels voor besteding van verenigingsgelden. De regels worden in de Staatscourant gepubliceerd.

Download de Beleidsregels verenigingsactiviteiten 2018.
Download het Intrekkingsbesluit Beleidsregels verenigingsactiviteiten 2007.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts