Nieuws

Commissariaat beoordeelt Kijkwijzer positief

Het Commissariaat voor de Media heeft het kwaliteitsniveau van de Kijkwijzer over 2016 positief beoordeeld. De classificaties en de toepassing van de Kijkwijzer zijn ten opzichte van 2015 op niveau gebleven of verbeterd. De Kijkwijzer en de toepassing hiervan blijven zich ontwikkelen, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. Dat blijkt uit de controle die het Commissariaat jaarlijks uitvoert op het NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer.

Voor de bescherming van minderjarigen is het van groot belang dat de Kijkwijzer zo breed mogelijk wordt gebruikt, ongeacht het platform of de gebruikte techniek. Daarom is het positief dat het NICAM volgend jaar ook bij vrijwillig aangesloten video-on-demand (VOD) aanbieders zoals Netflix en Pathé Thuis controleert of zij de Kijkwijzer goed toepassen. Ook is de aanzienlijke verbetering van de toepassing van de Kijkwijzer binnen het VOD aanbod van de NPO in 2016 een flinke stap in de goede richting.

Verdere stappen voor toekomstbestendigheid
Het NICAM en het Commissariaat hebben afgesproken om de afspraken uit het convenant over het metatoezicht de komende tijd tegen het licht te houden. Het convenant wordt, daar waar nodig voor een toekomstbestendige Kijkwijzer, aangepast. Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter Commissariaat: “Het is gewenst dat kinderen op ieder platform beschermd worden tegen voor hen schadelijke beelden. Daarom helpen we het NICAM graag om Kijkwijzer mee te laten groeien met de snelle ontwikkelingen in de mediawereld. We verwachten dat dit leidt tot een breder aanbod van informatie aan ouders en kinderen over de mogelijke impact van beelden”.

Bescherming minderjarigen
Het NICAM levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van minderjarigen, één van de speerpunten van het Commissariaat voor de Media. Met de Kijkwijzer informeert het NICAM ouders en opvoeders door middel van leeftijdsaanduidingen en pictogrammen tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. De Kijkwijzer wordt door de branche zelf uitgevoerd door middel van de classificatie van programma’s en films en de weergave van de leeftijdsaanduidingen en pictogrammen.

Kwaliteitscontrole
Het NICAM borgt de kwaliteit van het systeem, onder andere door het opleiden van codeurs en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de classificaties en de juiste weergave van de pictogrammen. Als onafhankelijk toezichthouder oefent het Commissariaat voor de Media metatoezicht uit op het NICAM. Het Commissariaat houdt toezicht op de kwaliteitscontrole door het NICAM en op de criteria aan de hand waarvan het NICAM bepaalt of de feitelijke classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is.

In deze brief aan staatssecretaris Dekker staat de integrale rapportage van onze bevindingen over het metatoezicht in 2016.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts