Nieuws

Commissariaat handhaaft boete voor Limburgse regionale omroep L1

Het Commissariaat handhaaft naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften de boetes die het heeft opgelegd aan de Stichting Omroep Limburg (SOL) voor diverse ernstige overtredingen op het gebied van sponsoring en reclame. Dat heeft het Commissariaat besloten in de beslissing op het bezwaar dat SOL, in Limburg beter bekend onder de naam L1, had gemaakt tegen de boete. Voor enkele van de geconstateerde overtredingen wordt de boete wel verlaagd. De totale boete wordt daardoor 239.000 Euro in plaats van 275.000 euro.

De totale boete voor L1 was een optelsom van acht overtredingen. De rode draad wordt gevormd door overtreding van de regels op het gebied van reclame en sponsoring. Daarmee schendt L1 de uitgangspunten van onafhankelijkheid en non-commercialiteit en concurreert het op oneerlijke wijze met andere media. Dit heeft het Commissariaat besloten. De Mediawet schrijft voor dat publieke omroepen, die gefinancierd worden met belastinggeld, volledig onafhankelijk opereren. Sponsoring van programma’s is – op een paar strikte uitzonderingen na – verboden, en reclame moet los staan van het overige media-aanbod.

L1 maakte vooral bezwaar tegen  de hoogte van de boete.  Bij een aantal overtredingen stelde L1 ook de Mediawet niet te hebben overtreden. De Adviescommissie bezwaarschriften adviseerde het Commissariaat om de meeste bezwaren ongegrond te verklaren. Voor de boetes voor sponsoring van gezondheidsprogramma’s adviseerde de Adviescommissie om de motovering aan te vullen. Dat heeft ertoe geleid dat het Commissariaat in bezwaar zijn eerdere beslissing handhaaft dat de Mediawet weldegelijk is overtreden. Wel wordt voor de overtredingen van het sponsorverbod bij de gezondheidsprogramma’s Gezond Idee TV, VieCuri Matinee, Zelf & Co de boete uit coulance verlaagd.

Het onderzoek liep van medio 2014 tot medio 2015. Daarbij kwamen diverse overtredingen aan het licht. Het Commissariaat legde daarom boetes op voor verschillende overtredingen van de Mediawet.
Naast boetes heeft het Commissariaat voor de Media in eerste aanleg ook diverse overtredingen afgedaan met waarschuwingen. De misstanden bij L1 kwamen aan het licht na een officieel handhavingsverzoek van het mediabedrijf WijLimburg. De boete is opgelegd aan de Stichting Omroep Limburg (SOL). Deze stichting is door het Commissariaat aangewezen als regionale publieke media-instelling. SOL is verantwoordelijk voor de programmering en de overige activiteiten van L1.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts