Nieuws

Commissariaat voor de Media adviseert concreter toekomstplan van RPO met duidelijke rol voor regionale omroepen.

Het Commissariaat voor de Media heeft aan de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een positief kritisch advies uitgebracht over het concessiebeleidsplan van de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). In dat advies pleit het commissariaat voor een verdere uitwerking van de doelstellingen van de RPO. Het voornaamste aandachtspunt is de manier waarop regionale omroepen uitvoering zullen geven aan de publieke mediaopdracht. De doelstellingen zijn naar mening van het commissariaat belangrijk en leiden in zichzelf tot een toegevoegde waarde van de regionale omroep.

Het Commissariaat zou ook graag een visie zien over de manier waarop de RPO zijn coördinerende taak gaat invullen. Daarnaast moeten de regionale omroepen bij de uitwerking van het concessiebeleidsplan een actieve rol hebben. De uitwerking moet binnen een jaar zijn afgerond. Het commissariaat beveelt daarbij onder andere aan om in een integrale distributiestrategie voor alle platforms uit te werken hoe de verschillende doelgroepen in de komende periode zullen worden bereikt.

 

Het Commissariaat geeft dit advies vanuit zijn missie van bescherming van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod, mede ter ondersteuning van de vrije meningsvorming. Daarin heeft hij oog voor het feit dat de regionale media al enige tijd onder druk staan. Dat geldt niet alleen voor de regionale publieke omroepen. Zoals uit de Mediamonitor van het Commissariaat blijkt is er ook bij de regionale dagbladen al enkele jaren zowel een terugloop van het bereik als van de totale oplage. Deze wetenschap is betrokken bij het advies aan de staatssecretaris.

Commissatiaat voor de Media Advies concessiebeleidsplan RPO

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts