Nieuws

Commissariaat voor de Media en CIPO tekenen samenwerkingsprotocol

Het Commissariaat voor de Media en de Commissie Integriteit Publieke Omroep hebben op 14 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Goed bestuur en intern toezicht bij de publieke omroepen

Goed bestuur en intern toezicht vormen de basis van een inhoudelijk, integer en toekomstbestendig functioneren van een publieke omroep. Daarom hechten zowel het Commissariaat voor de Media als de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) hier veel waarde aan bij de NPO, RPO, en publieke media-instellingen. Om een bijdrage te leveren aan goed bestuur en intern toezicht heeft het Commissariaat voor de Media de Beleidsregels governance en interne beheersing vastgesteld. De NPO heeft op zijn beurt de Governancecode Publieke Omroep 2018 vastgesteld. In 2017 hebben het Commissariaat voor de Media en de NPO meerdere keren overleg gehad om de Beleidsregels en de Governancecode zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De Beleidsregels en de Governancecode zijn op 1 januari 2018 in werking getreden.

Eenduidigheid in opvattingen en interpretaties

Het Commissariaat voor de Media en CIPO vinden het van belang om elkaar te ondersteunen en te versterken bij het toezicht op de naleving van respectievelijk de Mediawet en de Governancecode. Met een goede samenwerking willen zij de effectiviteit van hun toezicht versterken. Om dit te bekrachtigen, hebben de twee organisaties een nieuw samenwerkingsprotocol gesloten. Daarin staat onder meer dat als er sprake is van overlap van bevoegdheden en het Commissariaat voor de Media of CIPO van plan is gebruik te maken van de eigen bevoegdheden, partijen elkaar daarvan op de hoogte brengen en hun optreden zoveel mogelijk onderling afstemmen. Ook streven beide organisaties naar zoveel mogelijk eenduidigheid in opvattingen en interpretaties.

Het samenwerkingsprotocol is op vrijdag 5 januari 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Over de Commissie Integriteit Publieke Omroep

CIPO bevordert naleving van de Governancecode Publieke Omroep voor de Nederlandse Publieke Omroep, en ziet op de naleving daarvan toe. Meer informatie op www.npointegriteit.nl.

Download de pdf-versie: Staatscourant – Samenwerkingsprotocol Commissariaat voor de Media en Commissie Integriteit Publieke Omroep

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts