Nieuws

Commissariaat naar Berlijn voor kennisuitwisseling over tegengaan sluikreclame in online video’s

Het Commissariaat vindt dat reclame altijd als zodanig herkenbaar moet zijn. Niet alleen op radio en tv maar ook in online video’s, zoals vlogs op platforms als YouTube Om kennis hierover uit te wisselen is onlangs een bezoek gebracht aan Berlijn. Daar heeft de Duitse mediatoezichthouder hun aanpak toegelicht.

Een FAQ voor vloggers maakt onderdeel uit van die aanpak. De FAQ legt in toegankelijke taal uit wat er wel en niet mag, en hoe makers van online video’s transparant moeten zijn over reclame. Bij het opstellen heeft de Duitse toezichthouder goed geluisterd naar de behoeften, vragen en suggesties van onder meer YouTubers en de multichannel networks (MCN’s) waarmee ze samenwerken.

Dynamisch
De FAQ is een dynamisch document. De opstellers staan open voor feedback en willen de FAQ elk jaar bijstellen, om goed aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen. Zo hebben ze in de meest recente versie ook Instagram, Snapchat en Facebook meegenomen. Het Commissariaat kon ook zijn eigen, Nederlandse aanpak presenteren. Zo waren de Duitsers zeer geïnteresseerd in de opzet van het onderzoek naar de top 20 vloggers en in de gesprekken die het Commissariaat nu met YouTubers en MCN’’s voert.

Zie ook het bericht over de uitkomsten van ons recente onderzoek.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts