Nieuws

Voorgenomen besluit tot aanwijzing lokale omroepen Leidse regio

Het Commissariaat voor de Media heeft een voorgenomen besluit genomen waarin hij Holland Centraal aanwijst als lokale omroep voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden. Alle betrokken partijen kunnen hun visie op dit voorgenomen besluit geven op een hoorzitting op dinsdag 30 oktober 2018. Na deze hoorzitting neemt het Commissariaat een definitief besluit.

Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van het lokale bestuur. In de Leidse regio zijn er twee media-instellingen die een aanvraag hebben gedaan om lokale omroep te worden voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden. Dit zijn de media-instellingen Holland Centraal en Lorelei.

Advies gemeenteraden Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude

De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude hebben een voorkeur uitgesproken voor Holland Centraal. De gemeente Oegstgeest heeft geen voorkeur uitgesproken. De adviezen van de gemeenteraden van Voorschoten en Zoeterwoude zijn goed onderbouwd en het Commissariaat is dan ook voornemens om Holland Centraal aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor deze gemeenten. Er is geen reden om aan te nemen dat de huidige lokale omroep Holland Centraal in de gemeente Oegstgeest niet functioneert, dus is het Commissariaat voornemens om ook hier Holland Centraal als lokale omroep te behouden.

Afwijkend advies gemeenteraad Leiden

De gemeenteraad van Leiden heeft de voorkeur voor Lorelei uitgesproken. De argumenten die de gemeente Leiden geeft, zijn helaas niet voldoende onderbouwd. Het Commissariaat heeft de gemeente Leiden de afgelopen maanden wel uitgenodigd om haar advies nader te onderbouwen. Dit heeft echter nog niet tot een toereikend advies geleid. Omdat er geen signalen zijn dat de huidige lokale media-instelling Holland Centraal niet naar behoren heeft gefunctioneerd, is het Commissariaat voornemens om, in afwijking van het voorkeursadvies, Holland Centraal te behouden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leiden.

Hoorzitting en definitief besluit

Het Commissariaat nodigt de betrokken aanvragers Holland Centraal en Lorelei en de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden uit om hun visie op het voorgenomen besluit te geven op een hoorzitting op dinsdag 30 oktober 2018. Ter voorbereiding op de hoorzitting kunnen betrokken partijen schriftelijke informatie met het Commissariaat delen. De gemeente Leiden kan deze mogelijkheid ook gebruiken om alsnog nadere onderbouwing voor haar advies te leveren. Na de hoorzitting neemt het Commissariaat een definitief besluit.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts