Nieuws

Commissariaat verduidelijkt samenwerkingsmogelijkheden publieke omroepen met andere partijen

Stel, een publieke omroep wil samen met een regionaal dagblad een nieuwsapp ontwikkelen. Of met een culturele instelling een festival organiseren. Mag dat als een omroep met publiek geld wordt gefinancierd? Het Commissariaat heeft de uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen' gemaakt, die de regels voor publiek-private samenwerking verduidelijkt en antwoord geeft op vragen. Met deze uitgave wil het Commissariaat bijdragen aan een toekomstbestendige, pluriforme Nederlandse mediasector.

Als een publieke omroep wil samenwerken met een andere partij gelden er regels waar de omroep zich aan moet houden. De uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ geeft inzicht in de meest voorkomende samenwerkingsvormen en de bijbehorende regels op grond van de Mediawet.

Samenwerkingsmogelijkheden verkennen
Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van publieke omroepen – van landelijk tot lokaal – die een project willen starten met andere partijen. Ook samenwerkingspartners zoals (media)bedrijven, culturele instellingen of erkende onderwijsinstellingen kunnen er gebruik van maken, om samenwerkingsmogelijkheden met publieke omroepen te verkennen.

 ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts