Nieuws

Commissariaat voor de Media gaat bijzondere aandacht geven aan vermijdbare uitingen in programma’s

Vanaf vandaag gaat het Commissariaat voor de Media bijzondere aandacht geven aan overtredingen van het verbod op zogenoemde vermijdbare uitingen door de landelijke publieke omroepen.

In een brief aan de besturen van de omroepen en tijdens een informatiebijeenkomst heeft het Commissariaat voor de Media dit aan hen laten weten. Er is sprake van vermijdbare uitingen als een publieke omroep namen of merken overdreven en overdadig in een programma noemt of in beeld brengt. In 2017 zijn bij vrijwel álle publieke omroepen te veel vermijdbare uitingen geconstateerd. Dat was reden voor het Commissariaat voor de Media om met deze maatregel te komen.

“We hebben besloten eenmalig de grens voor alle omroepen tegelijk te trekken”, legt Madeleine de Cock Buning uit. “Want niet één enkele omroep overtreedt het verbod met grote regelmaat, maar vrijwel álle publieke omroepen doen dit. Vanaf vandaag houden we dus overtredingen van het verbod op vermijdbare uitingen extra in de gaten.” In het geval van een overtreding neemt het Commissariaat voor de Media passende maatregelen. Dat kan variëren van een stevig gesprek tot het opleggen van een boete.

Onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media zijn de kernwaarden die het Commissariaat voor de Media beschermt. Onafhankelijkheid is een van de twee thema’s waar het Commissariaat voor de Media in 2018 extra aandacht aan geeft. Dit is als thema gekozen omdat het risico op commerciële beïnvloeding is toegenomen. Het media-aanbod van de publieke media-instellingen dient vrij te zijn van commerciële invloeden. Met de onafhankelijkheid van het media-aanbod onderscheiden de publieke omroepen zich van commerciële media-instellingen. Deze onafhankelijkheid vormt de legitimatie van de publieke omroepen en voor overheidsfinanciering.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts