Nieuws

Commissariaat voor de Media legt NPO last onder dwangsom op voor acties op Radio 2 en 3FM

Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en 3FM een last onder dwangsom op wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Sky Radio Group heeft de mediatoezichthouder onderzoek gedaan naar een groot aantal actieweken van beide zenders. Met een last onder dwangsom wil het Commissariaat NPO Radio 2 en 3 FM dwingen te stoppen met hun huidige werkwijze bij actieweken.

Het Commissariaat beschermt onder andere de onafhankelijkheid van het media-aanbod in Nederland. Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat: “Onafhankelijkheid betekent onder meer dat kijkers en luisteraars er op moeten kunnen vertrouwen dat programma’s van publieke omroepen niet gekleurd zijn door commerciële belangen. We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben. Daar is in het geval van de actieweken van NPO Radio 2 en 3 FM wel sprake van: in ruil voor gratis promotie in radioprogramma’s voor concerten en nieuwe cd’s krijgen de zenders concertkaarten en cd’s om weg te geven. Daarom grijpen we in.”

Dienstbaarheidsverbod
Het Commissariaat heeft onderzoek gedaan naar de afspraken die de beide publieke radiozenders maken met onder andere concertorganisatoren en evenementenbureaus. Conclusie is dat de NPO met haar werkwijze handelt in strijd met het dienstbaarheidsverbod (een publieke omroep mag niet dienstbaar mag zijn aan het maken van meer dan normale winst door derden). De actieweken worden in nauw overleg met de concertorganisatoren en evenementenbureaus gepland. Ook vindt afstemming plaats over de inhoud van de radioprogramma’s. Daarmee biedt de NPO deze partijen een concurrentievoordeel, zo oordeelt het Commissariaat. Daarnaast is geconstateerd dat de NPO logo’s van Radio 2 en 3FM in licentie geeft zonder de vooraf vereiste toestemming.

Preventieve werking
Daarom is aan NPO Radio 2 en 3 FM een last onder dwangsom opgelegd. Van een last onder dwangsom gaat een preventieve werking uit. Het Commissariaat gelast de NPO vanaf 1 april 2017 niet langer afspraken te maken over acties op Radio 2 en 3FM waarmee zij zich dienstbaar maakt aan derden. Doet de NPO dit wel, dan verbeurt zij een dwangsom van € 25.000 per actie met een maximum van € 500.000 in totaal. Daarnaast moet de NPO voor het in licentie geven van logo’s vooraf toestemming vragen aan het Commissariaat. Ook op overtreding hiervan staat een dwangsom van € 10.000, met een maximum van € 200.000.

Geen afspraken
De maatregel betekent niet dat publieke omroepen nooit meer concertkaartjes of CD’s mogen weggeven. Wat voorop staat, is dat de NPO zich bij het bepalen van haar programma-inhoud niet langer dienstbaar mag maken aan de commerciële belangen van derden. Acties waarbij de publieke omroepen de concertkaarten of CD’s zelf tegen een marktconforme prijs betalen en vervolgens weggeven zijn in beginsel mogelijk. Zolang er maar geen afspraken worden gemaakt waarmee aan derden een commercieel platform wordt geboden om zichzelf te promoten of bewust onder de aandacht van luisteraars te brengen.

Protocol
In de aanloop naar deze dwangsomoplegging heeft de NPO het Commissariaat een protocol toegestuurd. Hierin geeft de NPO zelf aan hoe in de toekomst moet worden voorkomen dat er op Radio 2 en 3FM nog acties worden gehouden die in strijd zijn met de Mediawet.

Klik hier voor het besluit.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts