Nieuws

Commissariaat voor de Media: Poolse mediawet bedreiging onafhankelijkheid media

Op 30 december jl. keurde het Poolse parlement een wetsvoorstel goed dat het mandaat van de bestuurders van de nationale publieke omroep beëindigt. Bepaald is dat alle toezichtraden en besturen van Poolse publieke omroep voortaan door de minister van Financiën zullen worden benoemd. Het doel is de publieke omroep, met verschillende radio- en televisiezenders, uiteindelijk te veranderen in een nationaal instituut met veel programma's over cultuur en geschiedenis.

De voorzitter van het Commissariaat voor de Media, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning, die vanaf 1 januari 2016 tevens het voorzitterschap van Europese mediatoezichthouders (ERGA) bekleedt, vindt dat Polen met deze nieuwe mediawet de verkeerde weg inslaat. Het belang van onafhankelijke media als waakhond in de Europese democratieën dient in elke lidstaat van de EU voorop te staan. Onafhankelijke publieke journalistiek is een basisvoorwaarde in heel Europa: kijkers moeten goede keuzes kunnen maken zonder inhoudelijke kleuring. De politiek mag daarom nooit te dicht op de inhoud van programma’s komen.

Madeleine de Cock Buning zal als voorzitter van de Europese mediatoezichthouders (ERGA) op de eerstvolgende bijeenkomst deze zorgwekkende ontwikkeling in Polen agenderen. Mediatoezichthouders zijn er juist om de onafhankelijkheid van de media te waarborgen, als buffer tussen politiek en de media. Wetgeving die directe benoeming van hoofdredacteuren door de regering mogelijk maakt met het oogmerk om publieke media inhoudelijk een meer regeringsgezinde koers te laten varen, is strijdig met deze kernwaarde van mediatoezicht.

 

 

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts