Nieuws

Commissariaat voor de Media stelt toezichtthema’s 2015 vast: Onafhankelijkheid en Transparantie

Het Commissariaat voor de Media heeft zijn Handhavingsbrief 2015 gepubliceerd. In deze handhavingsbrief geeft het Commissariaat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap, schetst hij zijn rol en verantwoordelijkheid, en benoemt hij zijn toezichtthema’s voor 2015: onafhankelijkheid en transparantie.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijke media, vrije journalistiek en berichtgeving zonder commercieel of politieke oogmerk vormen de basis van onze democratie. Het Commissariaat signaleert dat deze waarden, mede als gevolg van toenemende concentraties op de mediamarkten, steeds meer onder druk komen te staan. Het Commissariaat ziet er in 2015 daarom nadrukkelijk op toe dat de scheiding tussen commercie en redactie gewaarborgd blijft. Daarbij richt het Commissariaat zich specifiek op sponsoring, de rechtmatige verwerving en besteding van mediamiddelen, en de borging van de redactionele onafhankelijkheid.

Transparantie

Naast onafhankelijkheid is transparantie een toezichtthema. Een transparante verantwoording door media-instellingen ziet het Commissariaat als essentiële voorwaarde voor het toezicht op de naleving van de Mediawet en de besteding van publiek geld. Goed bestuur en toezicht spelen hierbij een cruciale rol. Het Commissariaat ziet toe op de wijze waarop het bestuur en het intern toezicht van media-instellingen is ingericht, hoe gestuurd wordt op de transparantie over belangen en op de naleving van de Mediawet.

Tot slot

De media-instellingen zullen, zo verwacht het Commissariaat, naar aanleiding van de overheidsbezuinigingen en de teruglopende advertentie inkomsten, meer dan voorheen op zoek gaan naar alternatieve inkomstenbronnen en samenwerkingsverbanden. De toezichtthema’s onafhankelijkheid en transparantie zijn van groot belang om de positie van zowel de publieke als de commerciële media-instellingen te bewaken.

Het Commissariaat kent een omvangrijk en divers toezichtveld van landelijke, regionale en lokale publieke media-instelling en zowel lineaire als non-lineaire commerciële media-instellingen. In de handhavingsbrief zijn de toezichtthema’s per type media-instelling uitgewerkt en is een aantal specifieke toezichtpunten benoemd.

Lees de handhavingsbrief 2015 hier.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts