Nieuws

Consultatie Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod

Het Commissariaat voor de Media heeft een Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod opgesteld. Met deze consultatie biedt het Commissariaat u de mogelijkheid daarop te reageren.

Dienstbaarheidsverbod

Het dienstbaarheidsverbod, zoals opgenomen in artikel 2.141 van de Mediawet 2008, vormt een belangrijke waarborg voor de non-commercialiteit van de publieke omroep. Met publiek geld gefinancierde publieke media-instellingen mogen niet dienstbaar zijn aan het behalen van winst of ander concurrentievoordeel door derden. Zij hebben een zorgplicht om te voorkomen dat het dienstbaarheidsverbod wordt overtreden. Het dienstbaarheidsverbod vormt ook een belangrijke waarborg in het kader van de eisen die het Europese staatsteunrecht stelt aan de financiering van de publieke omroep. Mede doordat de publieke omroep niet dienstbaar is aan de commerciële belangen van derden, is financiering uit publieke middelen gerechtvaardigd.

Overzicht

In de Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod wordt het dienstbaarheidsverbod nader toegelicht. Ook wordt aan de hand van praktijksituaties waarover het Commissariaat zich de afgelopen jaren heeft uitgesproken, aangegeven wat de NPO, de RPO, en de publieke media-instellingen kunnen doen (en nalaten) om overtreding van het dienstbaarheidsverbod te voorkomen. De Beleidsbrief bevat dus geen nieuw beleid.

Het Commissariaat heeft de komst van de Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod eerder dit jaar aangekondigd. In september heeft het Commissariaat rondetafelsessies gehouden waarvoor zowel publieke als commerciële media-instellingen waren uitgenodigd. De input uit die sessies is meegenomen bij het opstellen van deze beleidsbrief.

Reageren?

U kunt tot dinsdag 21 november 2017 reageren op de Beleidsbrief dienstbaarheidsverbod via dienstbaarheid@cvdm.nl.

Beleidsbrief Dienstbaarheidsverbod

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts