Nieuws

Consultatie Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018

Het Commissariaat voor de Media heeft de Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen (Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011) geëvalueerd. Met deze beleidsregels geeft het Commissariaat invulling aan artikel 2.98 van de Mediawet dat de voor televisie- en radioprogramma’s geldende regels voor reclame en telewinkelen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing verklaart op het overige media-aanbod van de publieke media-instellingen. De evaluatie heeft geresulteerd in enkele voorstellen tot aanpassing en het Commissariaat biedt u de mogelijkheid om daarop in een consulatie te reageren.

Aanpassingen

In de aangepaste beleidsregels is het algemene uitgangspunt opgenomen dat er door publieke media-instellingen binnen het online domein aantoonbaar minder reclame is dan bij vergelijkbare commerciële diensten. In de toelichting bij de Beleidsregels worden een aantal parameters genoemd die gebruikt kunnen worden bij een vergelijking van reclame binnen de verschillende domeinen.

Ook is de omschrijving van “reclame voor medische behandelingen” nader gespecifieerd door deze aan te passen aan de Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn. Deze wijziging zal ook worden doorgevoerd in de Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012 en de Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014. Omdat het hier gaat om verduidelijking van bestaand beleid en niet zo zeer om een beleidswijziging zullen laatstgenoemde aanpassingen niet voorgelegd worden in een aparte consulatie-ronde.

Tot slot is ook gekozen voor de aanduiding “Beleidsregels” en niet meer Regeling (houdende beleidsregels). Dit is consistent met de benaming van andere beleidsregels dan wel regelingen van het Commissariaat en maakt het onderscheid tussen beide instrumenten daarmee helderder.

Reageren?

U kunt tot en met maandag 31 december 2018 reageren op de consultatie-versie van de Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018 via consultatie@cvdm.nl.

 

Aanpassingsvoorstel Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts