Nieuws

Einde verscherpt toezicht vermijdbare uitingen

Het Commissariaat voor de Media heeft geconstateerd dat de naleving op het verbod vermijdbare uitingen aanzienlijk is verbeterd. De in 2018 gehouden voorlichtingsbijeenkomst, de Masterclass Mediawet voor producenten en programmamakers en het geïntensiveerde toezicht hebben effect gehad. Daarom wordt het verscherpte toezicht afgebouwd naar regulier toezicht.

Het verscherpte toezicht werd ingesteld omdat de naleving van het verbod op vermijdbare uitingen door alle omroepen te wensen overliet. Het afgelopen jaar heeft dat geleid tot een aantal boetes, normoverdragende gesprekken en telefonische waarschuwingen.

Omroepen blijven verantwoordelijk om vermijdbare uitingen te voorkomen. Dat vergt alertheid en bewustzijn binnen de omroep, maar ook bij producenten en programmamakers.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts